Müügiinfo

Teavet krundi ehitusõiguse, sihtotstarbe ja suuruse kohta saad asukoha plaanil krundile klõpsates. Ehitusõigused on kruntide liitmise korral liidetavad.

Hind sisaldab liitumist valmis ehitatud veevarustusega, reovee kanalisatsiooniga, sadevee kanalisatsiooniga, gaasivarustusega. Kõikidele kinnistutele on ligipääs uute asfalteeritud teede kaudu, kuhu on välja ehitatud tänavavalgustus. Krundi hind ei sisalda elektriliitumist ning liitumist sideteenusega. Elektriliitumine ehitatakse välja vastavalt kliendi soovile. Sideoperaatori tarvis on välja ehitatud sidekanalisatsioon, mis sisaldub kinnistu hinnas. Sideoperaatori valib kinnistu uus omanik vastavalt oma soovile.

Krundi täisehitusprotsent on kuni 60%. Lubatud on ehitada kuni 3-korruselisi äri- ja tootmishooneid, maksimaalse kõrgusega 15m maapinnast.