Esileht

Narva Äripark on Narva piirkonna esimene kaasaegsete teede ja tehnovõrkudega varustatud ettevõtluspiirkond, mida ehitab MTÜ Virumaa Tööstuspark Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt kaasrahastatud piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi ja PRIA toel.

Narva Äripargi I etapi ehitustööd valmisid septembris 2011.

Narva Äripark asub Vaivara vallas, Narva linna vahetus läheduses. Äripargi esimene etapp on planeeritud ca 40 ha suurusele alale ja luuakse täitmaks täna turul valitsevat tühimikku kaasaegsete teede ja tehnovõrkudega varustatud äri- ja tootmismaa osas.Tehnovõrkudest on välja ehitatud, vee- ja reoveevarustus, gaasivarustus, tänavavalgustus, sadevete kanalisatsioon, sidekanalisatsioon, samuti on rajatud teed, tänavad ja kergliiklusteed. Elektrivarustus tagatakse vastavalt kliendi soovile. Alal on ka kergliiklustee ühendus Narva linnaga, linnani on kilomeeter maad. Piirkondade konkurentsivõime programmi poolt toetatavateks tegevusteks on teede ja tehnovõrkude ehitus.

Narva Äripark on üks osa suuremast Narva Futura projektist, mis hõlmab ca 320 ha suurust piirkonda. Narva Futura eesmärgiks on Narva ja Narva-Jõesuu linna vahel välja ehitada terviklik moodne linnakeskkond: alale on planeeritud väikeelamu-, korter-, tööstus- ja kaubandusala ning tulevase linnaruumi keskus.

Narva Äripargi eelisteks on:

  • kaasaegsete tehnovõrkude ja vajalike energiaressursside olemasolu,
  • traditsioonilise tööstuspiirkonna kogemusega tööjõu olemasolu, Narva linnas elab üle 60000 elaniku
  • hea transpordiühendus, ala piirneb vahetult Tallinn-Narva-St.Peterburi maanteega, Narva raudteejaama ca 2 km, Sillamäe sadamasse ca 20 km
  • ehitusõiguse olemasolu; klient saab koheselt lepingu sõlmimise järel alustada projekteerimise ja seejärel ehitamisega
  • professionaalne avalik teenus; Narva Äripark asub väga head avalikku teenust osutava Vaivara valla territooriumil

Piirkond on läbi planeeritud Eesti ja Soome juhtivate linnaruumi planeerivate arhitektibüroode poolt loomaks terviklik lahendus. Piirkonnas on juba alustatud teede ja kommunikatsioonide väljaehitamist.

Täiendavat teavet kogu piirkonna kohta on võimalik saada kodulehelt www.nordland.ee